R-pakke – konverterer SPSS data

En R pakke med funktioner til at konvertere SPSS data til Stata, R and rå Csv format.

Download pakken:
Windows: cphsoc_0.00.001.zip
Kildekode: cphsoc_0.00.001.tar.gz

Menu til cpr-numre i SPSS

Hvis du har et datasæt, der indeholder cpr-numre, har du sikkert  tænkt, at der må være en simpel måde at få SPSS til automatisk at  beregne alder og køn. Det er der detsværre ikke.

De danske cpr-numre har et format, der ikke er kendt i den engelske verden SPSS kommer fra, så den mulighed er ikke udviklet til SPSS.

Der  er dog en anden mulighed. I SPSS kan man nemlig lave sine egne specialdesignede menuer. Når man gør det, gemmer man menuen i en særlig menu-fil, der kan installeres (ligesom en plugin) på  andre computere der har  SPSS installeret.

Hvis man for eksempel i en virksomhed har  nogle funktioner man bruger generelt i organisationen, kan man lave en menu og distribuere den til alle der har SPSS installeret og således  på en ganske enkel måde lette arbejdet for alle medarbejdere.
<h3>En menu til håndtering af cpr-numre</h3>
Jeg har her lavet en SPSS menu der håndterer cpr-numre. Menuen er enkel at installere og jeg forklarer nedenfor i detaljer hvordan.

Menuen fungerer sådan, at man vælger den variabel, der indeholder cpr-nummeret, herefter vil menuen, når man klikker <strong>Ok</strong> danne 7 nye variable:
<ul>
    <li>år (fødselsår)</li>
    <li>måned (fødselsmåned)</li>
    <li>dag (fødselsdag, dag i måneden)</li>
    <li>fødselsdato (defineret som dato-variabel)</li>
    <li>køn</li>
    <li>alder</li>
    <li>kontrolcifre</li>
</ul>
Variabelnavnene er som udgangspunkt angivet på engelsk, mens variabel labels er angivet på dansk, men man kan ændre dette i menuen.

Jeg har valgt ikke at lave en funktion, der kan ikke kontrollere om cpr-numrene er gyldige, fordi Danmarks Statistik i 2004 meddelte, at på grund af mangel på ledige cpr-numre vil  denne mulighed ophøre med at virke fra ca. 2006 for visse fødselsdage.
<h3>Installation af menuen</h3>
Download først menuen (<a href="http://3q.dk/v1/wp-content/uploads/2010/08/Cpr-menu-2010-08-28.spd">Cpr-menu</a>).

Åben herefter SPSS. Gå til menuen
<h6>Utilities &gt; Custom Dialogs &gt; Install Custom Dialog...</h6>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 78px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">

Jeg har derfor lavet en menu, der automatisk kan trække de relevante data ud af cpr-nummeret.

Menuen kan downloades her: <a href="/cms/wp/wp292/wp-content/uploads/2010/03/Cpr-menu-2010-03-191.spd">Cpr-menu-2010-03-19</a>
<h3><!--more--></h3>
<h3>Hvorfor ikke bare benytte de eksisterende menuer?</h3>
Man kan naturligvis godt lave alle de n

</div>

Installer egne menuer i SPSS

Find nu frem til den downloadede menu-fil

Find downloaded menu-fil

Marker filen

Og klik <strong>Ok</strong>.

Menuen vil vise sig i menulinjen efter SPSS genstartes.

Klik Ok

Afslut og genstart SPSS.

Afslut og genstart SPSS

Genstart SPSS.

Efter genstart kan du finde den nye menu her:
<h6>Custom &gt; cpr-beregning</h6>

Åbn den nye cpr-menu

Menuen kræver, at cpr-nummeret er defineret som tekst (<em>string</em>) og at det er præcist 10 tegn langt (hvis der ikke er en streg) eller præcist 11 tegn langt (hvis der er en streg).

Cpr-menuen

Vælg den variabel der indeholder cpr-numrene ind i det øverste felt.

Foretag eventuelt ændringer i de enkelte felter (husk at variabelnavne ikke må indeholde mellemrum).

Klik <strong>Ok</strong>

Menuen beregner nu, som nævnt i starten, 7 nye variable i dit datasæt.
<h3>God fornøjelse</h3>